Trang thông tin luận án

NCS. HUỲNH VIỆT KHÁNH, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Đại số và lý thuyết số – 62460104, với đề tài “Nhóm con tối đại của nhóm tuyến tính trên vành chia” vào lúc 14g00, ngày 17/4/2021,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

NCS. Đỗ Ngọc Yến, chuyên ngành Đại số và lý thuyết số – 62460104, với đề tài “Một số tính chất của môđun đồng điều địa phương suy rộng buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g00 ngày 27/02/2021, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

NCS. TRẦN BẢO NGỌC, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Toán giải tích – 9460102, với đề tài “Một số phương trình với đạo hàm cấp không nguyên” vào lúc 9g00, ngày 20/12/2020 tại phòng B.11A, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.

NCS. NGUYỄN THÀNH NAM, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Đại số và lý thuyết số – 62460104, với đề tài “Về tập iđêan nguyên tố liên kết và môdun đối đồng điều địa phương suy rộng theo một cặp iđêan” vào lúc 9g00, ngày 05/12/2020, tại phòng F.203, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.

NCS. HUỲNH VIỆT KHÁNH, chuyên ngành Đại số và lý thuyết số – 62460104, với đề tài “Đồng nhất thức hữu tỷ suy rộng của các nhóm tuyến tính buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 14g00 ngày 15/10/2020, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM