1. Chi tiết chương trình:
- Thời lượng: Từ 01 tới 12 tháng trong khoảng 01/04/2025 - 31/03/2026, được thống nhất bởi ứng viên và nhà nghiên cứu chịu trách nhiệm.
- Hỗ trợ tài chính: JSPS chi trả phí 01 vé máy bay khứ hồi và sinh hoạt phí hàng tháng. Cụ thể:
+ Sinh hoạt phí cho ứng viên có bằng tiến sĩ: 362.000 JPY/tháng.
+ Sinh hoạt phí cho ứng viên chưa có bằng tiến sĩ: 200.000 JPY/tháng. Nếu ứng viên có bằng tiến sĩ trong thời gian làm việc, sinh hoạt phí này có thể được tăng lên 362.000 JPY/tháng.
+ Ngoài ra, các ứng viên với ít nhất 3 tháng làm việc sẽ được cấp 200.000 JPY phí di dời chỗ ở, và nhiều nhất 70.000 JPY/tháng nghiên cứu phí.
2. Tiêu chí ứng tuyển:
Các ứng viên phải đạt được một trong những tiêu chí sau:
- Mục A: Tiêu chí về bằng cấp
+ Có bằng tiến sĩ không quá 06 năm trước ở một nước không phải là Nhật Bản
+ Sẽ có bằng tiến sĩ ở một nước không phải là Nhật Bản trong vòng không quá 02 năm kể từ ngày bắt đầu làm việc
- Mục B: Tiêu chí về quốc tịch
+ Là người có quốc tịch là một trong những nước ASEAN
+ Là người có quốc tịch không phải là một trong những nước ASEAN nhưng đã tham gia vào các hoạt động nghiên cứu trong ba năm gần đây tại một viện nghiên cứu ở một trong những nước ASEAN
3. Hồ sơ ứng tuyển:
- Đơn ứng tuyển theo mẫu (theo đường link bên dưới);
- Thư đề cử từ nhà nghiên cứu chịu trách nhiệm tại Nhật Bản;
- Bằng hoặc chứng chỉ tiến sĩ theo đúng như Mục A của Tiêu chí ứng tuyển;
- Thư đề cử từ giảng viên hướng dẫn tiến sĩ hoặc tương đương của ứng viên.
Lưu ý: Tất cả các tài liệu đều phải bằng tiếng Anh hoặc được gửi kèm bản dịch tiếng Anh.
4. Hạn nộp hồ sơ: 
31/7/2024
5. Công bố kết quả: Tháng 02/2025
Thông tin chi tiết và nộp hồ sơ ứng tuyển: https://www.aunsec.org/aun-action/scholarships/jsps-international-fellowships-research-japan