Công ty DAC (Decent Acturial Consultants Co., Ltd) thông báo về Chương trình học bổng thạc sĩ về Khoa học định phí bảo hiểm (Acturial Science) tại Đài Loan và thông tin tuyển dụng làm việc tại DAC dành cho sinh viên ngành Toán. Thông tin chi tiết như sau:

1. Chương trình học bổng thạc sĩ về Khoa học định phí bảo hiểm (ASEAN Acturial Talent Cultivation Program): 

Chú ý: chương trình không chỉ giới hạn đối với sinh viên chuyên ngành Tài chính định lượng, SV thuộc các chuyên ngành khác của nhóm ngành Toán học đều có thể dự tuyển nếu có quan tâm. 

AATCP 2025 Taiwan Preliminary Interview

2. Tuyển dụng tại công ty DAC: 

DAC Recruitment 2024