1. Thời gian: 09/2024 - 01/2025
2. Nội dung chương trình:
- 6h học tiếng Trung/tuần;
- 4h học các khóa học liên quan đến Sự bền vững (Sustainability)/tuần;
- Các hoạt động văn hóa/tháng.
Thông tin chi tiết: File đính kèm
3. Số lượng: 01-02 sinh viên
4. Hỗ trợ từ chương trình
- NTD 10,000/tháng;
- Vé máy bay 2 chiều (max NTD 25,000);
- Nơi ở trong KTX;
- Các khóa học tiếng Trung miễn phí và chứng chỉ cho các khóa học liên quan đến Sự bền vững (Sustainability).
- Các hoạt động văn hóa miễn phí.
5. Yêu cầu:
- Là sinh viên năm 3, 4 hoặc học viên cao học của các trường đối tác của NCHU.
6. Hồ sơ:
- Giấy xác nhận đang là sinh viên (tiếng Anh);
- Bảng điểm tiếng Anh;
- Study plan;
- CV;
- Minh chứng trình độ tiếng Anh từ B2 trở lên (TOEFL itp 543/ibt 72, IELTS 5.5, TOEIC 785) hoặc thư đảm bảo trình độ tiếng Anh;
- Biểu mẫu Thông tin sinh viên (đính kèm);
- Thư giới thiệu từ Khoa/GVHD/GV.
7. Quy trình ứng tuyển:
SV/HV nộp hồ sơ bản mềm đến P.QHĐN qua địa chỉ email: internationalrelations@hmcus.edu.vn đến 17:00 ngày 21/5/2024.
Quá thời hạn trên, P.QHĐN sẽ không nhận hồ sơ.
Sau khi được đề cử đến NCHU, SV/HV thực hiện nộp hồ sơ online theo hướng dẫn của P.QHĐN trước ngày 27/5/2024.
NCHU__NEW_SOUTHBOUND_POLICY_ELITE_STUDY_PROGRAM_2024.png