1. Mục tiêu
Học bổng Cao Minh Thì là học bổng thường niên của NGƯT. PGS. TS. Cao Minh Thì (Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Trường Đại học Công nghệ TP.HCM) dành cho các sinh viên, học viên cao học (HVCH), nghiên cứu sinh (NCS) đang học tập, nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Nano (CM Thi Lab), Trường Đại học Công nghệ TP.HCM và cho tất cả đối tượng là sinh viên, HVCH và NCS các Trường Đại học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
Học bổng được xét, tặng hàng năm nhằm hỗ trợ và tạo động lực say mê học tập, nghiên cứu khoa học cho các sinh viên, HVCH và NCS. Học bổng góp phần hướng tới việc phát hiện, hỗ trợ và bồi dưỡng nhân tài, đóng góp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học tại khu vực phía Nam.
2. Số lượng và giá trị học bổng
Tổng trị giá toàn bộ học bổng: 250.000.000 (Hai trăm năm mươi triệu đồng)/Năm
– Sinh viên: 15 suất, 10.000.000 đồng/suất
– Học viên cao học: 07 suất, 10.000.000 đồng/suất
Số lượng suất trong mỗi đối tượng có thể thay đổi tùy theo số lượng và chất lượng hồ sơ
nộp trong từng đợt.
3. Đối tượng và tiêu chí lựa chọn
3.1. Bậc đào tạo Đại học
– Sinh viên đang theo học tại các Trường Đại học trên địa bàn TP. HCM với tiến độ học tập theo đúng kế hoạch của chương trình đào tạo.
– Điểm trung bình năm học gần nhất tại thời điểm xét học bổng đạt từ 8.0/10 (hoặc tương đương) trở lên; Đối với sinh viên năm thứ nhất: tính kết quả học tập học kỳ gần nhất; Sinh viên năm thứ hai trở lên, điểm trung bình chung là một yếu tố để xem xét lựa chọn cấp học bổng.
– Yêu cầu: Không nợ bất cứ môn học nào.
– Chưa nhận học bổng của tổ chức nào khác tại cùng thời điểm xét học bổng này.
– Đối tượng ưu tiên:
+ Sinh viên là tác giả chính, tác giả phụ, tác giả liên hệ của công bố khoa học trên các tạp chí khoa học có uy tín thuộc danh mục Web of Science/Scopus.
+ Sinh viên là thành viên của các đề tài nghiên cứu khoa học, các giải thưởng khoa học công nghệ có liên quan.
3.2. Bậc đào tạo Thạc sĩ
– Học viên cao học đang theo học tại các Trường Đại học trên địa bàn TP. HCM với tiến độ học tập theo đúng kế hoạch của chương trình đào tạo.
– Điểm trung bình học kỳ gần nhất hoặc điểm trung bình năm học tại thời điểm xét học bổng đạt từ 8.0/10 (hoặc tương đương) trở lên.
– Có sản phẩm nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín thuộc danh mục Web of Science/Scopus trong 01 năm gần nhất (tính tới thời điểm nộp hồ sơ xét học bổng).
– Công trình phải được thực hiện hoàn toàn trong nước; nếu có yếu tố nước ngoài cần phải nêu rõ đóng góp của các đơn vị/tổ chức ngoài nước.
– Chưa nhận học bổng của tổ chức nào khác tại cùng thời điểm xét học bổng này.
– Đối tượng ưu tiên:
+ Học viên là tác giả chính (first author) hoặc tác giả hồi đáp (corresponding author) sẽ được xếp ưu tiên khi xét học bổng.
+ Học viên có định hướng học Tiến sĩ và làm việc tại Phòng thí nghiệm Nano (CM Thi Lab), Trường Đại học Công nghệ TP.HCM.
+ Học viên là thành viên của các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên.
+ Học viên có nhiều giải thưởng hoặc thành tích về nghiên cứu khoa học.
4. Hồ sơ xét bổng: Hạn chót nộp hồ sơ về Ban điều hành Học bổng là 15/05/2024
4.1. Bản cứng
Người dự tuyển nộp hồ sơ dự tuyển tại Văn phòng Ban điều hành học bổng Cao Minh Thì:
Người nhận: Nguyễn Công Hòa
Địa chỉ: Phòng A.7.31, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, Số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 033.954.7503
Hồ sơ bao gồm:
– 01 Giấy đăng ký xét Học bổng Cao Minh Thì (theo mẫu)
– 01 Bản photo công chứng CCCD.
– 01 Giấy xác nhận sinh viên/học viên cao học/nghiên cứu sinh.
– 01 Bảng điểm tích lũy và bảng điểm năm học (học kỳ đối với sinh viên năm nhất) gần nhất có dấu xác nhận của Trường Đại học đang theo học.
– 01 Thư giới thiệu của giảng viên trực tiếp hướng dẫn Khóa luận/Luận văn/Luận án (nếu có).
– Minh chứng các sản phẩm nghiên cứu khoa học và kê khai thành tích theo mẫu.
– Chứng chỉ ngoại ngữ và các thành tích khen thưởng khác (nếu có).
4.2. Bản mềm
Người dự tuyển học bổng nộp bản mềm của tất cả các giấy tờ bản cứng trong 01 tập tin *pdf duy nhất và kê khai trong mẫu tại link sau:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2m6PANleHzy6s_gTCLpF7-Cv2AJhz4V-q1aDnQyAvTRmG1A/viewform
5. Quy trình cấp xét học bổng
– Ban điều hành học bổng tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét học bổng từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/05 hàng năm, lập danh sách xếp theo thứ tự đánh giá hồ sơ ứng viên từ cao xuống thấp.
– Ban điều hành học bổng xét chọn thống kê, phân loại và xếp thứ tự ưu tiên trong danh sách đăng ký xét học bổng.
– Ban điều hành học bổng họp xét và ra kết quả cuối cùng.
– Kết quả xét duyệt trao Học bổng Cao Minh Thì sẽ được thông báo trong tháng 05 hàng năm chính thức trên fanpage: https://www.facebook.com/vnuhcmusphotocatalysis
– Lễ trao Học bổng Cao Minh Thì sẽ được tổ chức vào ngày 28/05 hằng năm. Ứng viên đạt giải nếu không đến tham dự sẽ không được nhận học bổng và phần học bổng này sẽ được dùng để trao tặng cho các ứng viên đạt học bổng trong các năm tiếp.
Lưu ý: Nếu có bất kỳ sự không trung thực nào trong quá trình khai báo hồ sơ dự tuyển học bổng, Ban điều hành học bổng sẽ không tiến hành xét học bổng của người dự tuyển. Ngoài ra, Ban điều hành học bổng sẽ liên lạc phỏng vấn trực tiếp ứng viên nếu cần thiết.
6. Thông tin liên hệ
Trưởng ban điều hành Học bổng Cao Minh Thì: PGS. TS. Phạm Văn Việt
Trưởng phòng Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thư ký Học bổng Cao Minh Thì: KS. Nguyễn Công Hòa
Điện thoại: 0339547503 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng Học bổng Cao Minh Thì: Phòng thí nghiệm Nano (CM Thi Lab), Phòng A.7.31, Saigon Campus, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, Số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

1-860x575.png