Nhà trường thông tin chương trình học bổng Christina Noble Education Programme dành cho các sinh viên khóa 2023 đang học tập tại trường, với thông tin cụ thể như sau:
1. Số lượng học bổng: tối đa 05 suất.
2. Giá trị học bổng: 23.000.000đ/suất (Hai mươi ba triệu đồng), trao thành 02 đợt.
3. Điều kiện xét tuyển:
– Sinh viên khóa 2023 đang học tập tại trường;
– Ưu tiên các sinh viên nhận học bổng 01 lần vào năm học đầu tiên từ tổ chức khác;
– Thành tích học tập từ khá trở lên;
– Thuộc một trong các đối tượng: Gia đình khó khăn về kinh tế; Vùng sâu vùng xa; Dân tộc thiểu số; Khuyết tật;
– Đảm bảo sự đa dạng về ngành nghề, quê quán;
*Lưu ý: sinh viên được xét chọn sẽ được cam kết tài trợ học bổng cho các năm học tiếp theo.
4. Hồ sơ gồm:
1) 01 ảnh thẻ 4×6;
2) Sinh viên scan các loại giấy tờ sau thành 1 file pdf duy nhất gồm các loại giấy tờ sau:
i) Hồ sơ ứng tuyển, theo mẫu (word format, tên file: CNEP- APPLICATION FORM – 3 YEARS);
ii) Bảng điểm (có xác nhận đóng dấu của nhà trường);
iii) Bản sao căn cước công dân (có chứng thực);
iv) Sổ hộ nghèo/cận nghèo/giấy xác nhận gia đình thuộc diện khó khăn 2024/vùng sâu vùng xa/dân tộc thiểu số của chính quyền địa phương/giấy xác nhận khuyết tật;
v) Giấy chứng nhận, Bằng cấp, Bằng khen cho các hoạt động ngoại khoá, phong trào, học thuật khác (nếu có)
vi) Hồ sơ chứng minh thuộc đối tượng tuyển sinh (nếu có).
3) 01 ảnh chân dung (1/3 người), ưu tiên chụp lúc sinh viên đang học/tham gia các hoạt động ngoại khoá, cộng đồng,…
4) 01 ảnh chụp với đồng phục nhà trường, tại trường/lớp;
5) 01 ảnh chụp trước nhà của gia đình sinh viên (không phải chỗ trọ). (Sinh viên có thể gửi hình nhà của sinh viên trước, và bổ sung ảnh chụp trước nhà sau).

5. Hình thức và thời gian nộp hồ sơ: Sinh viên sẽ tạo 1 folder và share 1 link ở chế độ Public với tên folder:” CNEP – Họ và tên sinh viên “, Trong folder bao gồm 05 file trên và điền thông tin trên form sau: https://forms.office.com/r/UPtDZC99Kr trước ngày 10/5/2024 (thứ sáu).  

Sinh viên được chọn sẽ được gửi mail thông báo nộp hồ sơ bản giấy từ ngày 13/5-15/5/2024