Chương trình từ 22-29/8/2024, bao gồm Lab tour, bài giảng, các chuyến đi thực địa và trải nghiệm văn hóa. Người tham gia sẽ được cung cấp chỗ ở, ăn uống và chi phí đi thực địa.
1. Hồ sơ cần nộp:
- Biểu mẫu đăng ký (đính kèm);
- CV;
- Bảng điểm;
- Minh chứng trình độ ngoại ngữ;
- Bản scan passport;
- Thư giới thiệu từ GV/GVHD/Khoa.
2. Quy trình nộp hồ sơ: Gửi hồ sơ bản mềm đến địa chỉ email internationalrelations@hcmus.edu.vn đến hết ngày 30/4/2024
Mọi thắc mắc xin liên hệ: Yuko Koyama (Ms.), International Relations Group at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

2024Flier_TTI_Summer_Seminar-1.png2024Flier_TTI_Summer_Seminar-2.png