Giải thưởng UL Research Institutes-ASEAN-U.S. Science Prize for Women
Đây là giải thưởng dành cho các nhà khoa học nữ. Giải thưởng năm 2024 tập trung vào chủ đề về Climate Resilience and Adaptation, nhấn mạnh vai trò của các nhà khoa học nữ đã có những đóng góp để cải thiện xã hội theo hướng bền vững và đóng vai trò là hình mẫu cho những phụ nữ khác học tập, làm việc và theo đuổi sự nghiệp về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).

Thông tin chi tiết tại các link sau:

Draft-e-poster-Science-Prize-2024-launching_press-release_v04-768x432.png