Căn cứ kế hoạch năm 2024 của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (Viện NCCCT) thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị xét, cấp học bổng học kỳ 2, năm học 2023-2024.

  1. Đối tượng nộp hồ sơ: Những sinh viên đã được cấp học bổng học kỳ 1, năm học 2023-2024 của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030 (theo Quyết định số 222/QĐ-VNCCCT của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán).
  2. Thời hạn nộp hồ sơ: Sinh viên nộp hồ sơ trước 16g00 ngày 07/03/2024 (Khoa sẽ không giải quyết đối với những trường hợp nộp hồ sơ trễ hạn).

Hồ sơ bao gồm 2 phần:
A. Phần nộp các minh chứng (bản giấy): Sinh viên nộp trực tiếp cho Thầy Duy tại VP Khoa Toán - Tin học, Phòng F08, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ.

  1.  Hồ sơ gồm:

- Bảng điểm HKI năm học 2023-2024 do Phòng Đào tạo cấp (Điểm trung bình các học phần Toán từ 8,0 trở lên và không có bất kỳ học phần nào trong HKI năm học 2023-2024 có điểm dưới 4,0 điểm). Xin bảng điểm tại Phòng Đào tạo.
- Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc (nếu có).
- Giấy chứng nhận nghiên cứu khoa học đạt giải cấp bộ trở lên (nếu có).

  1.  Ưu tiên: Sinh viên học lớp cử nhân tài năng (xem điều kiện bên dưới).

B. Phần nộp file:

Sinh viên điền thông tin Các học phần Toán theo mẫu, đặt tên “BANG DIEM HOC PHAN TOAN MSSV.xlsx” và gửi về địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Lưu ý:
- Sinh viên phải hoàn thành phần nộp file trước khi nộp phần bản giấy.
- Mọi thắc mắc hoặc khó khăn trong quá trình xin bản điểm và điểm rèn luyện vui lòng liên lạc với Thầy Hải (0933.005758). 

Điều kiện nhận học bổng (theo quy chế Học bổng)