Đại học Padova đang thực hiện đợt gọi đầu tiên cho năm học 2024 - 2025, với nhiều ngành đào tạo khác nhau, trong đó, các ngành sau phù hợp với sinh viên tốt nghiệp hướng Toán, hướng Tin và Khoa học dữ liệu:

1. Data Science
Chi tiết quá trình nộp hồ sơ: Data Science - University of Padua
Yêu cầu: Ít nhất 3 năm chương trình cử nhân với các kỹ năng và kiến thức: Toán và Khoa học Máy tính

2. Computational Finance
Chi tiết quá trình nộp hồ sơ: Computational Finance - University of Padua
Yêu cầu: Ít nhất 3 năm chương trình cử nhân với các kỹ năng và kiến thức: Toán, Xác suất và Thống kê

3. Mathematics
Chi tiết quá trình nộp hồ sơ: Mathematics - University of Padua
Yêu cầu: Ít nhất 3 năm chương trình cử nhân với các kỹ năng và kiến thức: Đại số, Giải tích, Giải tích số, Xác suất và Thống kê, Toán Vật lý và Hình học.

4. Computer Science
Chi tiết quá trình nộp hồ sơ: Computer Science - University of Padua
Yêu cầu: Ít nhất 3 năm chương trình cử nhân với các kỹ năng và kiến thức: Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Toán, Xác suất và Thống kê.

 • Yêu cầu chứng chỉ Anh văn: tối thiểu B2 (CEFR) hoặc tương đương (ví dụ, IELTS >= 6.0), chi tiết xem tại mục Language requirement.
   
 • Các đợt nộp hồ sơ:
  - Đợt 1: 02/11/2023 - 02/02/2024 (cho cả sinh viên quốc tế và sinh viên trong nước Ý)
  - Đợt 2: 02/03/2024 - 02/05/2024 (cho cả sinh viên quốc tế và sinh viên trong nước Ý)
  - Đợt 3: 02/06/2024 - 02/08/2024 (chỉ cho sinh viên trong nước Ý)
 • Học phí: 2739€/1 năm học

 • Học bổng và trợ cấp. Có các nguồn học bổng và trợ cấp như sau:
  1. Học bổng xuất sắc của trường Padova (Padua International Excellence Scholarship) - cựu sinh viên Lê Ngọc Diễm (khóa 2015) đã đạt được học bổng này.
  2. Miễn học phí (Fee-waivers). Trường Padova luôn có chính sách miễn 100% học phí cho các sinh viên tới từ các gia đình có thu nhập trung bình thấp hơn ngưỡng quy định (thường là thấp hơn: 19,000 tới 24,000€/1 năm).
  3. Học bổng của khoa thuộc trường Padova
  4. Học bổng của Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Ý (MAECI)
  5. Invest Your Talent (bộ ngoại giao Ý)
  Chi tiết xem tại mục Scholarships.

 • Các cựu sinh viên của Khoa đã theo học các chương trình thạc sĩ của Đại học Padova
  1. Trần Khải An (khóa 2014) - Thạc sĩ Mathematics 2019 - 2021 - chương trình ALGANT của châu Âu.
  2. Lê Ngọc Diễm (khóa 2015) - Thạc sĩ Data Science 2020 - 2022 - học bổng xuất sắc của trường Padova (Padua International Excellence Scholarship).