Buổi chia sẻ có sự tham gia (trực tiếp, trực tuyến) của các khách mời là những Anh Chị Cựu sinh viên Khoa Toán – Tin học và những người bạn đang học tập, làm việc tại các nước như Mỹ, Anh, Đức.

Đến với buổi chia sẻ, các bạn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh sẽ được nghe về những câu chuyện, con đường dẫn đến công việc hiện tại và được nghe cụ thể hơn về những công việc đó từ các khách mời. Những thông tin về quá trình, sự chuẩn bị để có thể tiếp cận được những công việc đó là gì? Quá trình học PhD và kiến thức nhận được đã tạo nên những thuận lợi gì cho công việc hiện tại, nhất là khi so sánh với các đồng nghiệp không có PhD.

Ngoài ra, các khách mời cũng chia sẻ những trải nghiệm từ lúc bắt đầu và trong quá trình học PhD vẫn chưa quyết định được sẽ làm việc ở môi trường học thuật hay làm việc ở công ty. Các khách mời sẽ có những lời khuyên để các bạn dễ nhận ra bản thân thích hợp với việc nào hơn,...

Thời gian: 11:00 đến 13:00, Chủ nhật ngày 17/12/2023

Địa điểm: Phòng F207, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM.

Các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các đồng nghiệp có nhu cầu tham gia và đặt câu hỏi với các khách mời vui lòng đăng ký (quét mã QR bên dưới hoặc bấm vào link) trước ngày 16/12/2023.