Đài truyền hình TP.HCM (HTV) đang triển khai chương trình học bổng “Ước mơ cho em” dành cho sinh viên nghèo, vượt khó, có kết quả học tập nổi trội, cần sự hỗ trợ để trang trải học phí.


1.      Số lượng học bổng: 02 học bổng chính và 20 học bổng phụ.

  • Học bổng chính: 02 suất với giá trị một suất học bổng từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng (tùy hoàn cảnh).
  • Học bổng phụ: 20 suất với giá trị học bổng 5 triệu đồng/suất.

2.      Điều kiện xét tuyển:

  • Hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế: gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
  • Sinh viên có kết quả học tập 2 học kì gần nhất đạt từ 7.5 trở lên, kết quả rèn luyện xếp loại khá trở lên.
  • Đối với học bổng chính: sinh viên chưa nhận học bổng của nhà tài trợ nào trong năm học 2023-2024.

3.      Hồ sơ gồm:

  • Bảng thông tin cá nhân (theo mẫu)
  • Bảng điểm học tập năm học 2022-2023 (HK1 và HK2) có xác nhận của trường.
  • Bảng photo giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn.
  • Bảng photo các giấy khen, chứng nhận về thành tích ( nếu có)

4. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến trước 15g30 ngày 27/10/2023

5. Hình thức nộp hồ sơ: Sinh viên sẽ scan toàn bộ các loại giấy tờ trong hồ sơ thành 1 file, điền thông tin và nộp file hồ sơ trên form https://forms.office.com/r/YjAVd85S76.

và nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên trước 15g30 ngày 27/10/2023.