Chương trình học bổng Hong Kong cho bậc Tiến sĩ năm học 2024-25 được cấp bởi Hội đồng tài trợ nghiên cứu (RGC), Chính phủ Hong Kong thông qua Đại học Thành phố Hong Kong.
Thời hạn nộp hồ sơ: Đến 12:00 trưa ngày 01/12/2023 (giờ HK) 
Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo ảnh bên dưới.  HKPFS_leaflet_2024-1.png
HKPFS_leaflet_2024-2.png