Các em sinh viên thuộc nhóm ngành Toán học, ngành Khoa học dữ liệu nộp hồ sơ để xin xét học “Học bổng Chương trình Toán học kỳ I năm học 2023 – 2024” thuộc chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 – 2030.

Thời hạn nộp hồ sơ: Sinh viên nộp hồ sơ trước 16g00 ngày 12/9/2023 (Khoa sẽ không giải quyết đối với những trường hợp nộp hồ sơ trễ hạn)

Hồ sơ bao gồm 2 phần:
A. Phần nộp các minh chứng (bản giấy): Sinh viên nộp trực tiếp cho Cô Trâm tại VP Khoa Toán - Tin học, Phòng F08, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ.

1. Đối với sinh viên năm nhất:

Bảng sao giấy chứng nhận (mang theo bảng chính đối chiếu): Đạt giải nhất, nhì trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên tại thời điểm là học sinh học ở cấp trung học phổ thông, xếp loại hạnh kiểm (hoặc rèn luyện) và học lực (hoặc học tập) từ khá trở lên theo kết quả năm học lớp 12.

2. Đối với sinh viên từ năm thứ hai trở đi, hồ sơ gồm

- Bảng điểm năm học 2022-2023 do phòng đào tạo cấp (Điểm trung bình các học phần Toán từ 8,0 trở lên và không có bất kỳ học phần nào trong năm học 2022-2023 có điểm dưới 4,0 điểm). Xin bảng điểm tại Phòng Đào tạo.
- Bảng xếp loại điểm rèn luyện (loại khá trở lên) năm học 2022-2023. Xin bảng điểm rèn luyện tại Phòng Công tác sinh viên (dù trên điểm rèn luyện trên web chưa có).
- Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc (nếu có).
- Giấy chứng nhận nghiên cứu khoa học đạt giải cấp bộ trở lên (nếu có).

3. Ưu tiên: Sinh viên học lớp cử nhân tài năng (xem điều kiện bên dưới).

B. Phần nộp file: (Dành cho sinh viên năm thứ 2 trở đi)

Sinh viên điền thông tin Các học phần Toán theo mẫu, đặt tên “BANG DIEM HOC PHAN TOAN MSSV.xlsx” và gửi về địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lưu ý:
- Sinh viên phải hoàn thành phần nộp file trước khi nộp phần bản giấy.
- Mọi thắc mắc hoặc khó khăn trong quá trình xin bản điểm và điểm rèn luyện vui lòng liên lạc với Thầy Hải (0933.005758)

Điều kiện nhận học bổng (theo quy chế Học bổng)
https://viasm.edu.vn/Cms_Data/Contents/viasm/Media/2023/Giangtt/Q-1543-Q-BGD-T-Quy-ch-x-t-c-p-h-c-b-ng-cho-sinh-vi-n-ng-nh-To-n.pdf

hb1.JPG

hb2.JPG