Công ty TMA Solutions thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 40

Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email trước ngày 30/4/2023, hồ sơ bao gồm:

  • CV tiếng Anh
  • Giấy giới thiệu và bảng điểm mới nhất có xác nhận của nhà trường
  • Chứng chỉ TOEIC/IELTS (nếu có)
  • Tuyen dung Thuc tap sinh khoa 40 2023