Học bổng của Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ (ICCR) (thuộc chính phủ Ấn Độ) cấp cho năm học 2023 - 2024 cho các sinh viên Việt Nam có thành tích tốt, theo học các bậc Đại học/Sau đại học/Tiến sĩ, thuộc tất cả các ngành.

Các ứng viên quan tâm có thể nộp đơn xin học bổng trực tuyến thông qua cổng thông http://a2ascholarships.iccr.gov.in/  với các tài liệu chính được yêu cầu theo danh sách xem tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/04/2023.