Hiện Khoa học Toán học NUS (IMS) hiện đang tuyển các sinh viên tài năng từ năm 3 ở khắp các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á cho chương trình thực tập hè RIPS.

Chương trình này dành cho tất cả sinh viên tài năng ở Singapore cũng như trên toàn khu vực ASEAN (và một số sinh viên đến từ Hoa Kỳ cũng sẽ tham gia). Khi tham gia chương trình thực tập, sinh viên sẽ được tham gia vào các dự án nghiên cứu (mô hình hóa, khoa học dữ liệu, khoa học máy tính, v.v.) trong suốt mùa hè với sự cộng tác của các nhà tài trợ. Các nhà tài trợ năm nay là tập đoàn Google, Văn phòng Chuyển đổi số Y tế của Bộ Y tế (MOHT), tập đoàn Procter & Gamble và một Quỹ phòng hộ (khả năng cao sẽ tham gia tài trợ và sẽ được xác nhận sau). Chương trình mang tính cạnh tranh và các ứng viên sau khi thành công sẽ được hưởng khoản trợ cấp 3000 đô la Singapore. Hơn nữa, IMS sẽ chi trả chi phí đi lại và ăn ở.

Nếu không có thư giới thiệu, sinh viên có thể nộp đơn để tham gia.

Thời hạn đăng ký: tới ngày 20 tháng 2

Link tham khảo về chương trình thực tập trên web: xem tại đây

Video tham khảo về chương trình thực tập: xem tại đây
Rips