Thông tin chung: 
1. Thời gian: Từ tháng 7/2023 đến tháng 3/2024, tối thiểu 30 ngày, tối đa 9 tháng
2. Ngành học: Mechanical Engineering, Materials Science, Informatics, Electrical & Electronic Engineering
3. Thông tin chi tiết và danh sách PTN: xem tại đây
4. Học phí: Miễn phí 
5. Học bổng: 2,630 JPY/ngày (tối đa 90 ngày) và 50,000 JPY cho vé máy bay
6. Số lượng sinh viên: 02
7. Hồ sơ cần thiết:
- Application Form xem tại đây
- Giấy xác nhận đang là sinh viên của trường;
- Thư giới thiệu;
- CV;
- Bảng điểm;
- Motivation statement xem tại đây
- Chứng chỉ tiếng Anh/tiếng Nhật hoặc giấy xác nhận trình độ;
- Thư xác nhận SV/HV không nhận các học bổng khác, đặc biệt là học bổng chương trình TTI
8. Quy trình nộp hồ sơ:
Gửi bản cứng (bản photo) đến Phòng Quan hệ Đối ngoại (F.105, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5); đồng thời gửi bản mềm đến địa chỉ email: internationalrelations@hcmus.edu.vn đến hết ngày 26/3/2023
Lệ phí nộp hồ sơ: 200,000 VND