Đại học về Trí tuệ nhân tạo Mohamed bin Zayed (Mohamed bin Zayed University of Articial Intelligence - MBZUAI) phối hợp với Khoa Toán - Tin học tổ chức buổi giới thiệu về cơ hội học bổng toàn phần ở lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo đến sinh viên năm cuối và đã tốt nghiệp. Sinh viên trúng tuyển đợt này sẽ nhập học vào học kỳ mùa thu năm 2023. Sinh viên các năm khác cũng có thể tham dự để tham khảo thông tin.

Vào học kỳ mùa thu 2022, đã có 2 sinh viên Việt Nam nhận được học bổng toàn phần của chương trình thạc sĩ lĩnh vực máy học tại MBZUAI.

Thông tin buổi chia sẻ: