Các bạn sinh viên tốt nghiệp Khoa Toán - Tin học hướng Tin học có thể nộp vào vị trí Giảng viên Công nghệ Thông tin

File thông báo tuyển dụng đính kèm

 

FILE 20220912 101326 Thong bao tuyen dung Thang 9 2022 Page 1

FILE 20220912 101326 Thong bao tuyen dung Thang 9 2022 Page 2