Phòng Quan hệ Đối ngoại xin thông báo Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa xuân 2023 của trường ĐH Quốc gia Thanh Hoa (NTHU), Đài Loan: 

Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa xuân 2023

Trường ĐH Quốc gia Thanh Hoa, Đài Loan (NTHU)

1 Bậc, đối tượng ĐH và Cao học, tất cả các khoa
2 Thời gian bắt đầu Tháng 2/2023 - 06/2023
3 Thời gian trao đổi 1 học kỳ
4 Số lượng sinh viên <=2
5 Học phí

Được miễn giảm.

Sinh viên chi trả các chi phí khác như phí sinh hoạt, vé máy bay, bảo hiểm... (theo thỏa thuận tại MOU đính kèm)

6 Các giấy tờ cần chuẩn bị:

- A completed exchange student online application form (*)

- An official copy of the applicant's current transcript
- A study plan  
- A copy of passport or other document verifying nationality
- An official copy of your home university enrollment record
- An application checklist 

- Letter of recommendation

(*) Sau khi trường đề cử và nhận được phản hồi từ phía đối tác, sinh viên sẽ tiến hành hoàn thiện đơn đăng ký online.

7 Thông tin chi tiết https://oga.site.nthu.edu.tw/p/412-1524-18681.php?Lang=en
8 Quy trình nộp đề cử

Hồ sơ gửi đến địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. với tiêu đề: “Application – NTHU Fall 2022 Exchange Student” đến 17h ngày 23/9/2022