Flyer bên dưới cung cấp thông tin về chương trình PhD tại Khoa Toán Ứng dụng và Tính toán và Thống kê (Applied and Computational Mathematics and Statistics - ACMS), Đại học Notre Dame, Hoa Kỳ. Người quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với GS. Lizhen Lin (https://www3.nd.edu/~llin4/) qua email: lizhen.lin (at) nd.edu để biết thêm các thông tin cụ thể về chương trình, các điều kiện dự tuyển như thế nào. 

 

acms phd flyer p1

acms phd flyer p2