Bộ môn Khoa học cơ bản trường Đại học Ngoại thương CS2 đăng tuyển các vị trí sau:

  • 02 giảng viên Tin học; trong đó 01 GV dạy Tin học bằng Tiếng Việt và 01 GV dạy Tin học bằng Tiếng Anh
  • 01 giảng viên Lý thuyết xác suất và thống kê toán dạy bằng Tiếng Việt.
  • 01 giảng viên Toán cao cấp dạy bằng Tiếng Anh;
  • 01 giảng viên Lý thuyết xác suất và thống kê toán dạy bằng Tiếng Anh.

Về yêu cầu chung:

  • Về chứng chỉ tin học: Chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Bộ TT&TT hoặc tương đương trở lên.
  • Về chứng chỉ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ Bậc 4 (đối với giảng bằng Tiếng Việt) và bậc 5 (đối với giảng bằng Tiếng Anh) khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.

Yêu cầu khác: Giảng dạy được bằng Tiếng Anh đối với giảng viên dạy bằng Tiếng Anh.

Ưu tiên ứng viên: đã có bằng tiến sĩ, đã có công trình nghiên cứu khoa học công bố quốc tế.

Yêu cầu về trình độ chuyên môn cho từng vị trí giảng viên:

  • Môn Tin học: Tốt nghiệp đại học loại khá và có bằng thạc sỹ trở lên của một trong các ngành/ chuyên ngành về: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ phần mềm, Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu.
  • Môn Toán cao cấp, Toán tài chính, Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Tốt nghiệp đại học loại khá và có bằng thạc sỹ trở lên ngành/ chuyên ngành về Toán.

Thông tin đăng tuyển sẽ đăng trên website của Cơ sở II cuả Trường ĐH Ngoại Thương trong tháng 4/2022 nên các ứng viên quan tâm có thể chuẩn bị sẵn hồ sơ để ứng tuyển.

Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ Nguyễn Thị Mai – Trưởng Bộ môn Khoa học cơ bản qua email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.