Học bổng Vallet ra đời nhằm giúp đỡ các học sinh, sinh viên và các học viên sau đại học Việt Nam tài năng hoặc xuất sắc trong học tập và nghiên cứu. Học bổng do Tổ chức Khoa học & Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam) cùng giáo sư Odon Vallet tài trợ. Hạn cuối đăng ký và nộp hồ sơ online Học bổng Vallet tới hết ngày 15/7/2021.

Bậc đại học:

https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/125-cong-tac-sinh-vien/thong-bao-hoc-bong/3813-thong-tin-hoc-bong-vallet-2021?Itemid=437&

Bậc cao học:

https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/06/17/thong-bao-chuong-trinh-hoc-bong-vallet-nam-2021-danh-cho-hoc-vien-cao-hoc-va-nghien-cuu-sinh/