Hàn Quốc đã đầu tư lớn cho khoa học công nghệ, coi đó là trụ cột cho phát triển. Gần đây họ đầu tư nhiều hơn cho khoa học cơ bản. Các trường của Hàn Quốc có ngân sách dồi dào, giáo sư đa số được đào tạo ở Mỹ. Yêu cầu tiếng Anh của các trường Hàn Quốc thường nhẹ hơn yêu cầu của các trường Mỹ. Mức học bổng khá cao, trong khi chi phí sinh hoạt (ăn uống, đi lại, kí túc xá …) không đắt.

* Đại học Quốc gia Khoa học và Công nghệ Ulsan (UNIST). Khoa Toán-Tin có Bản ghi nhớ hợp tác với School of Electrical and Computer Engineering.

* Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (POSTECH). Lãnh đạo Khoa Toán Postech đã tới thăm Khoa Toán-Tin và thể hiện mong muốn hợp tác. Đã có 2 cựu sinh viên Khoa Toán-Tin học ở đó.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM có ghi nhớ hợp tác với các trường Kookmin University, Pukyong University, Pusan University, Kyungwon University, Chungbuk University, Soongsil University, Chonnam University, Chungnam National University, Yonsei University.

Các trường Seoul National University và KAIST là những trung tâm toán học lớn.

Kể từ năm 2014 chính phủ Hàn Quốc lập chương trình học bổng sau đại học cho sinh viên nước ngoài (Korean Government Scholarship Program (KGSP) under Global Korea Scholarship (GKS)). Năm 2014 Việt Nam được dành riêng 10 suất. Xem chi tiết ở http://www.studyinkorea.go.kr