Tháng 3/2019, Trường ĐH KHTN TPHCM và ĐH Verona, Ý đã kí thỏa thuận hợp tác giữa Khoa Toán - Tin học ĐH KHTN TPHCM và Khoa Khoa học máy tính Đại học Verona.

Khoa Khoa học máy tính Đại học Verona thực ra gồm cả Toán, trong đó có Đại số và Giải tích.

Quan hệ này khởi đầu từ quan hệ cá nhân giữa người ở Verona và cựu sinh viên của Khoa Toán - Tin học. Đã và đang có vài cựu  sinh viên Khoa Toán - Tin học sang Verona học và được đánh giá cao.

Một điểm chính trong thỏa thuận là mỗi năm ĐH Verona có thể dành tới 3 suất học bổng thạc sĩ cho sinh viên của Khoa Toán - Tin học. Các năm qua Khoa Toán - Tin học đã hỗ trợ ĐH Verona trong việc chọn sinh viên để cấp học bổng.

Thông báo học bổng thạc sĩ cho năm học 2023-2024

Thông báo học bổng thạc sĩ cho năm học 2022-2023

Có 2 học bổng cho ngành Toán, các ngành liên quan tới Dữ liệu và Tin học có khoảng 9 học bổng. Học bổng gồm miễn học phí và cung cấp chổ ở. Hạn chót nộp đơn là 16/3/2022.


Thông báo học bổng thạc sĩ cho năm học 2021-2022

Phía Verona vừa gởi thông tin cho năm học mới: The call for the admission to M.Sc. in Mathematics is open, and available at

https://docs.univr.it/documenti/AvvisoServ/all/all235833.pdf

Deadline for application: 30 April 2021

Link to the application form:

https://www.isu-services.it/en/universities/application-for-pre-admission-to-masters-programmes-at-the-university-of-verona

Unfortunately, due to budget cut the economical support this year has been reduced.


Thông báo học bổng thạc sĩ cho năm 2020-2021

Phía ĐH Verona đã gởi thông báo cho năm 2020-2021:
The call for applications for the academic year 2020/2021 is open. You can find it at
https://www.univr.it/en/our-services/news/-/avviso-servizio/1890
The application form link is
https://www.isu-services.it/en/universities/application-for-pre-admission-to-masters-programmes-at-the-university-of-verona

Các sinh viên muốn tìm hiểu thêm có thể liên hệ GS. Antonio Marigonda.

Thông báo học bổng thạc sĩ năm 2019

The call for applications and scholarship at the University of Verona is available.

The text of the call is available at
https://sites.google.com/site/lmmatematicaunivr/call1920.pdf?attredirects=0&d=1
as well as the specific requirements for our Program, available at
https://sites.google.com/site/lmmatematicaunivr/mathreq.pdf?attredirects=0&d=1

The procedure for the application is detailed at
https://sites.google.com/site/lmmatematicaunivr/contact-us/how-to-apply
and the direct link to the application form is
https://www.isu-services.it/en/universities/application-for-pre-admission-to-masters-programmes-at-the-university-of-verona