Danh sách các đơn vị học thuật đối tác của Khoa Toán - Tin học về đào tạo

Dưới đây là danh sách một số đơn vị có thỏa thuận hợp tác, có đoàn thăm viếng, có truyền thống hợp tác, có người thân hữu với Khoa Toán-Tin học, có nhiều cựu sinh viên Khoa đã hoặc đang làm việc. Đây là những nơi có tiềm năng thuận lợi hơn cho sinh viên khi xin học. Ngoài ra còn nhiều nơi khác, có trong các thông báo của Khoa và các danh sách cựu sinh viên.

Để tìm thông tin về một trường cụ thể chỉ cần tìm tên trường trên web.

Bậc cử nhân

Bậc thạc sĩ

Bậc thạc sĩ và tiến sĩ

  • Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Chuyến thăm của đoàn Khoa Toán ĐHQG Singapore

  • Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore

  • Singapore Management University (SMU)

  • Đại học Alabama, Tuscaloosa, Mỹ. Một số cựu sinh viên của Khoa đã tới Khoa Toán https://math.ua.edu/ học tiến sĩ. Ngoài khoa toán, trường có những khoa khác như Computer Science, Computer Engineering, Applied Statistics, Business (tối ưu, vận trù học), các ngành Engineerings (cơ học, tính toán). Điều kiện tiếng Anh để xét tuyển khá linh động. http://graduate.ua.edu

  • Chungnam National University (CNU), Korea

  • Wayne State University, Mỹ.

  • University of Padova, Italia, Khoa Toán và Khoa Thống kê. Nhiều cựu sinh viên của Khoa đã tới học ở Khoa Toán và Khoa Thống kê.

  • Đại học HSE, Liên bang Nga. Giới thiệu cơ hội học tập ở trường Đại học HSE, Liên bang Nga

  • Đại học Osaka (Osaka University, Nhật Bản), Khoa ToánKhoa Khoa học toán học.

  • Đại học Hanyang (Hàn Quốc), Khoa Khoa học máy tính và Khoa Hệ thống thông tin.