Thông báo từ Phòng đào tạo về địa điểm học của sinh viên K2021 trở về sau: Xem tại đây