Khoa Toán - Tin học thông báo về việc đăng ký các học phần: Seminar, Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập đồ án thực tế, Đồ án tốt nghiệp, HK2 năm học 2023-2024 như sau:

1) Sinh viên đăng ký các học phần tại đường link tương ứng:

 • Học phần Seminar: Sinh viên đăng ký HP Seminar tại đường link theo mẫu
 • Học phần Khóa luận tốt nghiệp: Sinh viên đăng ký HP Khóa luận tốt nghiệp tại đường link theo mẫu
 • Học phần Thực tập đồ án thực tế: Sinh viên đăng ký HP Thực tập đồ án thực tế tại đường link theo mẫu
 • Học phần Đồ án tốt nghiệp (Dành cho sinh viên năm thứ 4 ngành Khoa học Dữ liệu): Sinh viên đăng ký HP Đồ án tốt nghiệp tại đường link theo mẫu

2) Quy trình đăng ký

 • Bước 1: Sinh viên đăng ký thông tin tại đường link tương ứng ở mục 1
 • Bước 2: Sau quá trình đăng ký, Giáo vụ Khoa sẽ xét duyệt danh sách sinh viên dựa trên các tiêu chí theo quy định của chương trình đào tạo.
 • Bước 3: Thông báo kết quả xét duyệt qua Email sinh viên. Những sinh viên được duyệt sẽ ký xác nhận vào Danh sách đăng ký tại Văn phòng Khoa.
 • Bước 4: Sinh viên đạt đủ tiêu chuẩn sẽ được cập nhật học phần đã đăng ký lên hệ thống portal cá nhân.

3) Những lưu ý:

Lưu ý chung:

 • Sinh viên cần liên hệ với Giảng viên hướng dẫn để xin Đề tài Seminar/KLTN trước khi đăng ký vào link. 
 • Phần Tóm tắt Đề tài Seminar/KLTN: sinh viên sẽ điền Tóm tắt cụ thể thông qua giảng viên hướng dẫn vào thời điểm gần cuối học kỳ sau khi có thông báo từ Khoa.
 • Tính điểm trung bình tích lũy: Sinh viên tự tính điểm trung bình tích lũy từ đầu đến thời điểm hiện tại (cam kết thông tin chính xác). Khoa sẽ hậu kiểm khi xét duyệt.

Đối với sinh viên đăng ký HP Đồ án tốt nghiệp:

 • Sinh viên có thể làm theo nhóm, tối đa 5sv/nhóm
 • Sau khi đăng ký, Khoa/Bộ môn sẽ tổng hợp danh sách, tiến hành phân công giảng viên và các bước tiếp theo..

Đối với sinh viên đăng ký HP Khóa luận tốt nghiệp:

 • Ngôn ngữ viết Khóa luận mặc định là Tiếng Việt.
 • Trường hợp sinh viên viết Khóa luận bằng Tiếng Anh cần phải đạt trình độ Anh văn tối thiểu là B2 hoặc tương đương. Sinh viên nộp chứng chỉ Tiếng Anh B2 (hoặc tương đương) còn thời hạn về văn phòng Khoa trong thời hạn đăng ký tại mục 4.
 • Sau khi bảo vệ xong, sinh viên nộp về văn phòng khoa 1 quyển báo cáo Khóa luận.

Đối với sinh viên đăng ký HP Thực tập đồ án thực tế:

 • Thời gian thực tập: Theo kế hoạch giảng dạy và học tập của HK2/2023-2024
 • Khối lượng thực tập: Từ 20- 35h/Tuần
 • Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nộp về văn phòng khoa 1 quyển báo cáo có Giấy đánh giá của công ty hoặc nơi thực tập theo mẫu (đóng cùng quyển báo cáo).

4) Thời hạn đăng ký:

 • Sinh viên đăng ký các học phần này từ ngày 18/01/2024 đến 16g30 ngày 21/02/2024.
 • Khoa sẽ không xét duyệt đối với những trường hợp đăng ký trễ hạn với bất kỳ lý do gì.