Nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn Thạc sĩ Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán (14h00, 06/12/2023)

Học viên nào muốn bảo vệ luận văn, thì thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: (trước bảo vệ 3 tuần) Giảng viên hướng dẫn gửi mail cho trưởng bộ môn Xác suất-Thống kê (GS. TS. Đặng Đức Trọng) cung cấp các chi tiết sau:

      • Đồng ý cho bảo vệ.
      • Cho biết tên học viên và tên chính xác của đề tài.
      • Cho biết hai phản biện có thể phản biện cho đề tài của học viên.

Bước 2: Trên cơ sở thông tin của giảng viên hướng dẫn, bộ môn sẽ tiến hành lập hội đồng dự kiến và định ngày bảo vệ.

Bước 3: Học viên gặp bộ môn để ký đề nghị hội đồng cho trường.

Bước 4: (trước bảo vệ 2 tuần) học viên nộp hồ sơ xin bảo vệ cho trường.

Chú ý: Học viên phải hoàn tất hồ sơ trước 02 tháng so với ngày hết hạn chương trình Thạc sĩ.