Sinh viên, học viên sau ĐH xem thông báo trong file đính kèm.

Danh sách thu phí BHYT xem tại link: https://drive.google.com/file/d/1eDoeiAjUQr3NehDHNQzSOWN8jbBnCz20/view?usp=sharing 

Sinh viên, học viên sau ĐH cần lưu ý các nội dung sau:

  1. Đối tượng thu phí BHYT: tất cả các sinh viên từ khóa 2022 trở về trước không nội trú Ký túc xá ĐHQG-HCM và Học viên sau Đại học.

                Lưu ý: Sinh viên đang nội trú KTX ĐHQG-HCM đóng phí BHYT tại KTX ĐHQG-HCM.

  1. Mức phí bảo hiểm y tế (BHYT): 680.400 đ/ SV /12 tháng (thời hạn sử dụng từ 01/01/2024 đến 31/12/2024).

  2. Thời gian đóng BHYT:

  • Sinh viên đóng BHYT chung với học phí từ ngày 10/11/2023 đến ngày 24/11/2023.

  • Học viên sau Đại học (nếu có nhu cầu) đóng trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên từ ngày 10/11/2023 đến ngày 15/12/2023.

TB_179_thu_BHYT_dot_1-1.png  TB_179_thu_BHYT_dot_1-2.png