Thông báo từ Phòng Đào tạo về Kế hoạch tổ chức tập huấn kỹ năng học tập trình độ đại học cho sinh viên hệ chính quy chương trình đại trà - Khóa tuyển 2023

Sinh viên xem Thông báo tại đây

Hướng dẫn tham gia tập huấn: Xem tại đây

 

- Hình thức tập huấn: Tập huấn online bằng phần mềm Zoom

- Cách thức đăng ký: Sinh viên đăng ký trên hệ thống Portal.hcmus.edu.vn. Sinh viên vào chức năng "CHUYÊN ĐỀ" ---> Chọn chuyên đề "Tập huấn kỹ năng học tập trình độ đại học", chọn mã lớp theo lịch tại mục 1

- Thời gian đăng ký: Từ 08g00 ngày 13/10/2023 đến hết 20/10/2023

 

LƯU Ý: Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ với phòng Đào tạo cơ sở Linh Trung hoặc gửi email cho phòng Đào tạo theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

.