Sinh viên đăng ký môn Lập trình song song và Phân tích mạng xã hội (Khóa 2020) sẽ do Khoa Công nghệ thông tin phụ trách.

Lớp Mã lớp PĐT Mã HP Tên HP GVLT Trợ giảng Lịch học Phòng Số SV
20KDL1 20KDL1 CSC14120 Lập trình song song Phạm Trọng Nghĩa   T7 1-3 E402 15
CQ2020/22 20_22 CSC15102 Phân tích mạng xã hội Văn Chí Nam Phan Thị Phương Uyên T4 7-9 E402 26

 

Sinh viên xem thông tin phòng học và sinh viên truy cập vào Moodle Khoa CNTT tại https://courses.fit.hcmus.edu.vn/ để theo dõi thông tin lớp học. Sinh viên đã được tạo tài khoản Moodle từ năm nhất và tiếp tục sử dụng tài khoản đó để tham gia 2 lớp học này ở HK1/23-24.

Đối với lớp Lập trình song song 20KDL1 nếu sau thời gian hiệu chỉnh đăng ký học phần sỉ số <15 thì Khoa sẽ gửi công văn xin ý kiến Hiệu trưởng về việc mở lớp.