Sinh viên thuộc nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, và Toán tin khóa tuyển 2021 đã đăng ký lựa chọn ngành và chuyên ngành học trong học kỳ trước, nếu có nguyện vọng thay đổi lựa chọn về ngành hoặc chuyên ngành học (hoặc cả hai), được phép đăng ký thay đổi trong học kỳ này. Sinh viên tải mẫu đơn xin thay đổi ngành/chuyên ngành tại đây, điền đầy đủ thông tin, ký và nộp đơn trực tiếp cho cô Kim Hoàng (Giáo vụ Khoa) tại Văn phòng Khoa Toán (F08, cơ sở Nguyễn Văn Cừ). 

Thời hạn nộp đơn: từ 28/08 - 08/09/2023. (Đơn nộp trễ sau hạn trên sẽ không được giải quyết)

Chú ý: sinh viên K2021 chỉ được phép thay đổi ngành/chuyên ngành chỉ 01 lần trong toàn bộ khóa học. Do vậy, sinh viên cần phải cân nhắc kỹ trước khi xin thay đổi ngành/chuyên ngành. 

Đối với những sinh viên chưa thực hiện đăng ký ngành/chuyên ngành trong học kỳ trước, cần tải mẫu đơn đăng ký tại đây, và nộp lại cho giáo vụ Khoa trước 08/09/2023. Sinh viên đăng ký chuyên ngành trễ cũng KHÔNG được phép thay đổi ngành/chuyên ngành trong học kỳ kế tiếp. 

Danh sách sinh viên K2021 đã đăng ký ngành/chuyên ngành có thể xem tại đây