Để chuẩn bị cho kỳ Thực tập sư phạm Toán HK1/2023-2024 sắp tới, các bạn sinh viên đã đủ điều kiện đăng ký học phần này có thể điền thông tin Đăng ký tại đây

Thời gian đăng ký: Từ ngày 17/08/2023 đến hết ngày 25/08/2023

Lưu ý:

  • Các sinh viên đã học đủ 5 môn học bắt buộc (Giáo dục học, Lý luận dạy học, Tâm lý học sư phạm, Phương pháp giảng dạy toán 1, Phương pháp giảng dạy toán 2)
  • Các sinh viên chưa đủ điều kiện về anh văn ghi chú trên file đăng ký.
  • Lịch tập trung để bắt đầu phân nhóm và chuẩn bị trước khi đi thực tập sẽ được gửi vào email cho các bạn trong danh sách đã đăng ký vào ngày 25/08/2023.