Nhằm giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc lựa chọn môn học, điều kiện tốt nghiệp, lựa chọn ngành học và chuyên ngành... Ban cố vấn học tập sẽ tổ chức Buổi tư vấn đăng ký học phần và chuyên ngành vào sáng thứ ba, 22/08/2023 từ 8g30 tại cơ sở Linh Trung, phòng E102. Để buổi tư vấn được chuẩn bị tốt, sinh viên vui lòng đăng ký tham dự tại đây:

https://forms.gle/RGkKmU6LQzpBR1NY7

Hạn chót đăng ký: Thứ bảy 19/08/2023.