Khoa Toán - Tin học xin thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Đại học của các chuyên ngành như sau:

CHUYÊN NGÀNH ĐẠI SỐ

STT

Họ tên - Chức danh

Vai trò

1

TS. Lê Văn Luyện

Chủ tịch

2

TS. Nguyễn Anh Thi

Thư ký

3

PGS. TS. Mai Hoàng Biên

Uỷ viên

Danh sách sinh viên bảo vệ luận văn với tên đề tài:

STT

MSSV

Họ tên

Đề tài

GVHD - Chức danh

Người nhận xét

1

19110470

Doãn Quang Tiến

Tính ổn định của độ sâu của giao các bao đóng nguyên của các lũy thừa idean đơn thức

GS.TSKH Lê Tuấn Hoa

 

Thời gian tổ chức buổi bảo vệ tiểu luận này dự kiến vào lúc: 13 giờ 00, Thứ 7, ngày 22 tháng 07 năm 2023 tại phòng F210

 CHUYÊN NGÀNH GIẢI TÍCH - GIẢI TÍCH SỐ

Hội đồng 1: 8g00 – 9g30

STT

Họ tên - Chức danh

Vai trò

1

PGS. TS. Lý Kim Hà

Chủ tịch

2

TS. Lê Ánh Hạ

Thư ký

3

TS. Nguyễn Thị Hoài Thương

Ủy viên

Danh sách sinh viên bảo vệ luận văn với tên đề tài:

STT

MSSV

Họ tên

Đề tài

GVHD - Chức danh

Người nhận xét

1

19110002

Nguyễn Hoàng Khang

Độ cong Ollivier-Ricci trên đồ thị và ứng dụng trong mạng nơron đồ thị

TS. Huỳnh Quang Vũ

 

2

19110378

Lê Hồng Minh

Sự hội tụ của đa tạp Riemann

TS. Huỳnh Quang Vũ

 

3

19110124

Nguyễn Trần Thanh Ngân

Phương pháp số cho phương

trình Jin-Xin với điều kiện

biên

TS. Nguyễn Thị

Hoài Thương

 

4

19110369

Nguyễn Duy Long

5

19110323

Đỗ Sỹ Hưng

Tính chất nghiệm của bài toán Dirichlet cho phương trình Kirchhoff phi tuyến chứa số hạng tắt dần mạnh

TS. Nguyễn Thành Long

 

 

Hội đồng 2: 9g30 - 11g00

STT

Họ tên - Chức danh

Vai trò

1

TS. Nguyễn Thị Hoài Thương

Chủ tịch

2

TS. Lê Ánh Hạ

Thư ký

3

PGS. TS. Lý Kim Hà

Ủy viên

Danh sách sinh viên bảo vệ luận văn với tên đề tài:

STT

MSSV

Họ tên

Đề tài

GVHD - Chức danh

Người nhận xét

1

19110134

Phạm Long Nguyên

Cơ sở lý thuyết và xấp xỉ hàm

số mũ ma trận

TS. Ông Thanh Hải

 

2

19110146

Lê Tạ Huỳnh Như

3

19110351

Nguyễn Hoàng Khôi

Bài toán Dirichlet cho phương trình sóng có nguồn chứa số hạng -u3-u5

TS. Nguyễn Thành Long

 

4

19110376

Lê Thảo Mi

Tính bị chặn của toán tử Hansson trên khối elliptic trong không gian Cn

PGS.TS. Lý Kim Hà

 

5

19110496

Phạm Hữu Trung

Tính bị chặn của toán tử Hansson trên vài miền giả lồi yếu cơ bản

PGS.TS. Lý Kim Hà

 

 Thời gian tổ chức buổi bảo vệ tiểu luận này dự kiến vào lúc: 08g00 Thứ Hai,  ngày 10 tháng 07 năm 2023, tại phòng F207, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5.

 CHUYÊN NGÀNH CƠ HỌC

STT

Họ tên - Chức danh

Vai trò

1

TS Vũ Đỗ Huy Cường

Chủ tịch

2

ThS. Lê Văn Chánh

Thư ký

3

TS. Bùi Xuân Thắng

Uỷ viên

Danh sách sinh viên bảo vệ luận văn với tên đề tài:

STT

MSSV

Họ tên

Đề tài

GVHD - Chức danh

Người nhận xét

1

19110243

Nguyễn Thế Vương

Tối ưu hóa đa mục tiêu cho tấm phân loại chức năng với sự hỗ trợ của phương pháp XGBoost

TS. Đổ Thị Thanh Diệu

 

 Thời gian tổ chức buổi bảo vệ tiểu luận này dự kiến vào lúc: 9 giờ , Thứ sáu, ngày 14 tháng 07 năm 2023 tại phòng F11.

 CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU

STT

Họ tên - Chức danh

Vai trò

1

PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình

Chủ tịch

2

TS. Ngô Minh Mẫn

Thư ký

3

TS. Trần Anh Tuấn (A)

Uỷ viên

Danh sách sinh viên bảo vệ luận văn với tên đề tài:

STT

MSSV

Họ tên

Đề tài

GVHD - Chức danh

Người nhận xét

1

19110035

Lê Hoàng Bảo

Phân loại cảm xúc dựa trên khía cạnh

TS. Ngô Minh Mẫn

 

2

19110093

Nguyễn Mạnh Khiêm

Mạng Nơ-ron thông tin vật lý (PINNS)

TS. Ngô Minh Mẫn

 

3

19110132

Nguyễn Hoàng Nguyên

Gán dữ liệu thiếu bằng Neural Cellular Automata

TS. Ngô Minh Mẫn

 

4

19110160

Đỗ Hữu Quân

Generalization bound for Neural Nerwork

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

 

5

19110402

Nguyễn Kiều Phương Nhi

Nghiên cứu kháng kháng sinh trong sinh học bằng các phương pháp của khoa học máy tính

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

 

6

19110303

Võ Huyền Bảo Hân

A Stochastic Model for Order Book Dynamics

TS. Ngô Minh Mẫn

 

7

19110454

Ngô Phú Thịnh

Deep learning in legal system: opportunities and challenges

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

 

 Thời gian tổ chức buổi bảo vệ tiểu luận này dự kiến vào lúc: 8 giờ, Thứ Bảy, ngày 15 tháng 07 năm 2023, tại phòng E202B.

 CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC TOÁN HỌC

STT

Họ tên - Chức danh

Vai trò

1

TS. Trần Nam Dũng

Chủ tịch

2

TS. Tạ Thị Nguyệt Nga

Thư ký

3

Ths. Phan Nguyễn Ái Nhi

Ủy viên

Danh sách sinh viên bảo vệ luận văn với tên đề tài:

STT

MSSV

Họ tên

Đề tài

GVHD - Chức danh

Người nhận xét

1

19110023

Đinh Tấn Tài

Phát triển năng lực mô hình hóa Toán học cho học sinh phổ thông thông qua dạy học dự án

TS. Tạ Thị Nguyệt Nga

 

2

19110177

Nguyễn Như Tân

Phát triển năng lực mô hình hóa Toán học cho học sinh phổ thông thông qua các công cụ thuật toán

TS. Tạ Thị Nguyệt Nga

 

3

19110186

Phạm Thanh Thảo

Dạy học tổ hợp thông qua các phương pháp dạy học tích cực trong kỉ nguyên số

TS. Tạ Thị Nguyệt Nga

 

4

19110256

Lâm Thiên Ân

Một số nghiên cứu về chương trình Toán rời rạc trong kỷ nguyên số

TS. Tạ Thị Nguyệt Nga

 

5

19110149

Trần Thị Phượng Nhung

Xây dựng hệ thống video bài giảng hỗ trợ cho học sinh khiếm thị học Toán theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Ths. Phan Nguyễn Ái Nhi

 

 Thời gian tổ chức buổi bảo vệ tiểu luận này dự kiến vào lúc: 9 giờ, Thứ hai, ngày 10 tháng 07 năm 2023, tại phòng C31.

 CHUYÊN NGÀNH PHƯƠNG PHÁP TOÁN TRONG TIN HỌC

STT

Họ tên - Chức danh

Vai trò

1

PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình

Chủ tịch

2

TS. Ngô Minh Mẫn

Thư ký

3

TS. Trần Anh Tuấn (A)

Uỷ viên

Danh sách sinh viên bảo vệ luận văn với tên đề tài:

STT

MSSV

Họ tên

Đề tài

GVHD - Chức danh

Người nhận xét

1

19110319

Lê Huy Hoàng

Few shot annotation in eye tracking

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

 

2

19110413

Vòng Vĩnh Phú

Xây dựng cơ sở tri thức truy vấn văn bản tiếng việt

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

 

3

19110471

Nguyễn Khoa Tân Tiến

Nghiên cứu kháng kháng sinh trong sinh học bằng các phương pháp của khoa học máy tính

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

 

4

19110494

Võ Đức Trọng

Reinforcement Learning from Human Feedback

TS. Ngô Minh Mẫn

 

 Thời gian tổ chức buổi bảo vệ tiểu luận này dự kiến vào lúc: 8:00 giờ, Thứ Bảy, ngày 15 tháng 07 năm 2023, tại phòng E202B.

 CHUYÊN NGÀNH TOÁN TIN ỨNG DỤNG

STT

Họ tên - Chức danh

Vai trò

1

PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình

Chủ tịch

2

ThS. Nguyễn Hiền Lương

Thư ký

3

ThS. Hà Văn Thảo

Uỷ viên

Danh sách sinh viên bảo vệ luận văn với tên đề tài:

STT

MSSV

Họ tên

Đề tài

GVHD - Chức danh

Người nhận xét

1

19110260

Lường Phương Anh

Trang Web Thương mại điện tử

TS. Trần Anh Tuấn

 

 Thời gian tổ chức buổi bảo vệ tiểu luận này dự kiến vào lúc: 13h30 giờ, Thứ Bảy, ngày 15 tháng 07 năm 2023, tại phòng E202B.

 CHUYÊN NGÀNH TỐI ƯU

STT

Họ tên - Chức danh

Vai trò

1

PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh

Chủ tịch

2

ThS. Cao Nghi Thục

Thư ký

3

ThS. Nguyễn Mạnh Trường Giang

Uỷ viên

Danh sách sinh viên bảo vệ luận văn với tên đề tài:

STT

MSSV

Họ tên

Đề tài

GVHD - Chức danh

Người nhận xét

1

19110054

Đỗ Đức Duy

Đạo hàm của ánh xạ đa trị

PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh

 

 Thời gian tổ chức buổi bảo vệ tiểu luận này dự kiến vào lúc: 9h00 giờ, Thứ Hai, ngày 10 tháng 7 năm 2023 tại phòng F.13.

 CHUYÊN NGÀNH XÁC SUẤT - THỐNG KÊ

STT

Họ tên - Chức danh

Vai trò

1

TS. Nguyễn Thị Mộng Ngọc

Chủ tịch

2

Th. S. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Thư ký

3

TS. Nguyễn Tiến Đạt

Uỷ viên

Danh sách sinh viên bảo vệ luận văn với tên đề tài:

STT

MSSV

Họ tên

Đề tài

GVHD - Chức danh

Người nhận xét

1

19110027

Thạch Lê Ngọc Ý

Ước lượng tham số cho phân tích đường cong ROC

GS.TS Đặng Đức Trọng, TS. Tô Đức Khánh

 

2

19110419

Võ Minh Quân

Một số phương pháp lựa chọn bandwidth trong bài toán ước lượng làm mật độ hạt nhân

GS.TS Đặng Đức Trọng

 

 Thời gian tổ chức buổi bảo vệ tiểu luận này dự kiến vào lúc: 09h30, thứ năm, ngày 06 tháng 7 năm 2023, tại phòng họp F09.