Vì lý do bận việc, giảng viên phụ trách môn Đại số hiện đại thông báo lớp 21TTH sẽ nghỉ học vào ngày mai (Thứ 4, 29/03/2023). 

Tuần sau vẫn học bình thường.