Buổi báo cáo Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Giải tích (HK II, 2022-2023) sẽ diễn ra trực tiếp từ 9g00 sáng thứ hai ngày 13/02/2023 tại phòng E202B, cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

Hội đồng chấm khóa luận bao gồm:

STT

Họ tên - Chức danh

Vai trò

1

PGS. TS. Lý Kim Hà

Chủ tịch

2

TS. Nguyễn Thị Hoài Thương

Thư ký

3

TS. Bùi Lê Trọng Thanh

Ủy viên

Danh sách sinh viên bảo vệ khóa luận cùng tên đề tài như sau:

STT

MSSV

Họ tên

Đề tài

GVHD - Chức danh

1

19110001

Nguyễn Tiến Hoàng

Optimal convergence rate for periodic homogenization of convex Hamilton-Jacobi equations with time dependent Hamiltonian

GS.TS Đặng Đức Trọng

2

19110017

Nguyễn Đắc Khôi Nguyên

Tính liên tục Holder của nghiệm phương trình dạng Monge-Ampere phức trên miền giả lồi

PGS.TS. Lý Kim Hà