Theo cập nhật mới nhất từ phòng Đào tạo: Trường tạm thời không áp dụng điều kiện ngoại ngữ khi đăng ký các học phần chuyên ngành trong học HK2/22-23. Đây là lần cuối cùng Trường cho phép sinh viên được đăng ký học phần chuyên ngành mà không xét điều kiện ngoại ngữ.

Thông báo chi tiết: xem tại đây