Trong thời gian đăng ký học phần, Ban cố vấn học tập giải đáp các thắc mắc của sinh viên qua hình thức online trên Zoom, lịch tiếp SV cụ thể như sau:

  • Chiều thứ hai 06/02 từ 15g30 - 16g30: thầy Vũ Đỗ Huy Cường (ID: 934 0657 7573; Pass: 327948). 
  • Sáng thứ ba 07/02 từ 9g00 - 10g00: cô Tạ Thị Nguyệt Nga (ID: 945 0444 5600; Pass: 478356).
  • Sáng thứ tư 08/02 từ 9g00 - 10g00: thầy Lê Văn Luyện (ID: 944 1256 1885; Pass: 724650). 

Sinh viên đăng nhập dùng ID và Pass tương ứng với mỗi giờ tiếp của các thầy/cô cố vấn học tập tương ứng. SV được yêu cầu phải mở camera trong suốt quá trình hỏi/đáp.