Ban cố vấn học tập hỗ trợ thông tin, trả lời câu hỏi, tư vấn cho cá nhân sinh viên về học tập, nhất là ở giai đoạn đại cương và việc chọn chuyên ngành.

Lịch tiếp sinh viên của Ban cố vấn học tập hàng tuần trong tháng 12 như sau:

  • Thầy Vũ Đỗ Huy Cường: chiều thứ hai từ 15g00 - 16g00 tại phòng F011, cơ sở Nguyễn Văn Cừ.
  • Thầy Hoàng Văn Hà: chiều thứ năm từ 16g00 - 16g45 tại phòng giáo viên dãy D, cơ sở Linh Trung.  
  • Cô Tạ Thị Nguyệt Nga: chiều thứ năm từ 14g00 - 15g00 tại phòng giáo viên tầng 2, dãy G, cơ sở Linh Trung.  
  • Thầy Ông Thanh Hải: chiều thứ sáu hàng tuần từ 13g00 - 14g00 tại phòng E201, cơ sở Nguyễn Văn Cừ. 

Ngoài các khung giờ trên, sinh viên có thể đăng ký hẹn gặp Cố vấn học tập theo mẫu này: Mẫu đăng ký. Ban cố vấn học tập sẽ phản hồi thời gian gặp tư vấn (trực tiếp hoặc online) sau khi nhận được yêu cầu. 

Ngoài ra, sinh viên có thể gửi câu hỏi cho Ban cố vấn học tập theo form này: Mẫu nhập câu hỏi.