1. Mini course:"Semiclassical approximation for Schrödinger operators" (Xấp xỉ bán cổ điển cho toán tử Schrödinger).

    Tóm tắt: Theo nguyên lý cơ bản của cơ học lượng tử, các mức năng lượng của một hạt điện tích luôn được tính bằng các trị riêng của một toán tử Schrödinger. Tuy nhiên trong phần lớn ứng dụng, bài toán trị riêng này rất phức tạp và không thể tính chính xác. Xấp xỉ bán cổ điển cho phép giải gần đúng bằng cách thay thế toán tử Schrödinger trong không gian $L^2(R^d)$ bằng một phiếm hàm tương ứng trong không gian pha $R^d \times R^d$. Lớp học sẽ xoay quanh cách tiếp cận chặt chẽ xấp xỉ bán cổ điển thông qua định luật Weyl, đồng thời giới thiệu một số bài toán mở như giả thuyết Polya và giả thuyết Lieb-Thirring. Lớp học phù hợp cho sinh viên năm 3, năm 4, và học viên cao học.

  2. Giảng viên phụ trách:

TS Lê Ánh Hạ - Lớp chuẩn bị kiến thức.

GS.TS Phan Thành Nam – Lớp chính thức.

  1. Đối tượng: Phù hợp cho sinh viên năm 3, năm 4, học viên cao học, nghiên cứu sinh. Sinh viên cần biết về không gian Hilbert, không gian L^2(R^d) và biến đổi Fourier, nếu biết không gian Sobolev thì tốt nhưng không bắt buộc.

  2. Thời gian và địa điểm:

Lớp học được tổ chức tại cơ sở chính trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian

Giảng viên

Phòng

Thứ 4, 12/10/2022 08g00-11g30

Tiến sỹ Lê Ánh Hạ

F207

Thứ 2, 17/10/2022 13g30-16g00

Giáo sư Phan Thành Nam

F203

Thứ 3, 18/10/2022 08g30-11g00

Giáo sư Phan Thành Nam

C22

 

  1. Thông tin về giảng viên: Giáo sư Phan Thành Nam là người Việt Nam đầu tiên được trao giải thưởng của Hội Toán học Châu Âu năm 2020. Giáo sư là cựu sinh viên Cử nhân Tài năng Toán, cựu học viên chương trình Thạc sỹ Toán ứng dụng Pháp Việt tại Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Hiện, Thầy đang là giáo sư của Đại học Ludwig Maximilan Munchen, Đức.

  2. Đăng ký tham gia:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-fxBZUW0MTjSeuDlloE0FO9kBHfBORUC2XCyBtmdo_UJGKQ/viewform?usp=sf_link

 Mini course Schrodinger