Thông báo buổi giới thiệu và tư vấn nộp hồ sơ chương trình Thạc sỹ Toán Ứng Dụng Pháp Việt khóa tuyển 2022 - 2023.

Thời gian: 15h, thứ 7, ngày 23/4/2022.

Địa điểm: F207, Đại học Khoa Học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Người trình bày:

- ThS. Võ Đức Cẩm Hải (Phó trưởng Khoa Toán Tin hoc)

- TS. Ông Thanh Hải (Điều phối chương trình)

Nội dung trình bày:

- Giới thiệu chương trình Thạc sỹ Toán Ứng Dụng Pháp Việt

- Giải đáp thắc mắc thời gian nộp văn bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm cho sinh viên năm cuối và sinh viên đã tốt nghiệp.

- Giải đáp thắc mắc yêu cầu ngoại ngữ, thời gian nộp các chứng chỉ ngoại ngữ.

- Giải đáp thắc mắc chương trình học.

Mời các em sinh viên quan tâm đến tham dự!