Nhằm mục tiêu chọn lọc đội tuyển để tham gia Kỳ thi Olympic Toán sinh viên và học sinh toàn quốc (23-24/4/2022), Khoa đã tiến hành tổ chức đợt tuyển chọn những em sinh viên có nguyện vọng và có năng lực về Toán. Cụ thể, đã có 14 sinh viên làm bài thi môn Giải tích, 13 sinh viên làm bài thi môn Đại số (trên tổng số 26 sinh viên đăng ký tham gia). Căn cứ vào kết quả bài làm và số lượng môn thi được phép đăng ký (5 Giải tích, 5 Đại số), 8 sinh viên được chọn vào đội tuyển tham gia kỳ thi Olympic Toán sinh viên và học sinh năm 2022 (dự kiến diễn ra từ 7:00 đến 11:30 ngày 23-24/4)

Kết quả điểm thi 2 môn Giải tích và Đại số

Danh sách 8 sinh viên được chọn vào đội tuyển

STT Họ và tên MSSV Tham gia môn Sinh viên
Khoa
Giải tích Đại số
1 Nguyễn Tiến Hoàng 19110001 X X Toán - Tin học
2 Nguyễn Mạc Nam Trung 20110004 X X Toán - Tin học
3 Lê Hồng Minh 19110378 X - Toán - Tin học
4 Nguyễn Minh Uyên 20125124 X - CNTT
5 Võ Anh Khôi 21110114 X - Toán - Tin học
6 Nguyễn Thành Lộc 20110002 - X Toán - Tin học
7 Trần Nguyễn Nam Hưng 21110003 - X Toán - Tin học
8 Nguyễn Minh Quang 21125060 - X CNTT