Để chuẩn bị cho kỳ Thực tập sư phạm Toán HK2/2021-2022 sắp tới, các bạn sinh viên đã đủ điều kiện đăng ký học phần này có thể điền thông tin đăng ký theo link này.

Thời gian đăng ký đến hết ngày 09/01/2022.

Lưu ý:

  • Ưu tiên xét đăng ký cho những bạn sinh viên năm cuối, chỉ còn thiếu học phần Thực tập sư phạm để tốt nghiệp.