Phòng đào tạo thông báo v/v Gia hạn thời gian đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ đại học chính quy K2020 trở về trước học cùng khóa tuyển 2021 Xem tại đây