THỜI KHÓA BIỂU HỌC HỌC PHẦN 5 CAO HỌC KHÓA 30/2020

Thời gian học: 13/12/2021 đến 22/01/2022 (7 tuần): học chuyên môn
13/02/2022 đến 12/3/2022 (3 tuần): học chuyên môn
Nghỉ Tết Nguyên Đán: từ 23/01/2022 - 12/02/2022
20/3/2022 đến 01/4/2022: thi kết thúc học phần

STT Tên môn học Số TC GV giảng dạy Chuyên ngành Ngày học
1 Phương pháp số giải phương trình vật lý toán 4 TS. Lê Ánh Hạ Toán giải tích Thứ 6 (8g00)
2 Hệ luật bảo toàn hyperbolic phi tuyến 4 TS. Nguyễn Thị Hoài Thương Thứ 3 (8g00)
1 Đại số đường đi Leavitt 4 TS. Trịnh Thanh Đèo Đại số Thứ 7 (8g00)
2 Seminar Đại số 2 4 PGS.TS. Mai Hoàng Biên Thứ 7 (14g00)
3 Lý thuyết biểu diễn nhóm hữu hạn 4 TS. Trần Ngọc Hội Chủ nhật (8g00)
1 Thuật toán tối ưu 4 PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh Toán ứng dụng Chủ nhật (8g00)
2 Mô hình toán tài chính 4 TS. Nguyễn Đăng Minh Chủ nhật (13g00)
1 Thiết kế giảng dạy thực nghiệm 3 TS. Tạ Thị Nguyệt Nga Toán ứng dụng - Giáo dục toán học Thứ 7 (14g00)
2 Số học và ứng dụng 3 TS. Trần Nam Dũng Chủ nhật (14g00)
3 Thuật toán tối ưu 3 PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh Chủ nhật (8g00)
4 Seminar Giáo dục toán học 3 TS. Nguyễn Viết Đông Thứ 7 (8g00)
1 Thống kê nâng cao trong khoa học dữ liệu 4 TS. Hoàng Văn Hà Cơ sở toán cho tin học - chuyên ngành Khoa học dữ liệu Thứ 7 (8g30)
2 Seminar khoa học dữ liệu 4 TS. Nguyễn Thanh Bình Thứ 7 (15g00)
3 Nhận dạng và phân tích mẫu 4 TS. Ngô Minh Mẫn Chủ nhật (8g30)
4 Xử lý và trực quan hóa dữ liệu 4 TS. Nguyễn Đình Hiển  

Thời khóa biểu Học phần 4 cao học khóa 30/2020

Các lớp bắt đầu từ ngày 6/9/2021 bằng hình thức trực tuyến.

1 Giải tích phức PGS.TS. Lý Kim Hà Toán giải tích Thứ 2 (13g30)
2 Giải tích số TS. Nguyễn Thành Long Thứ 5 (7g30)
3 Phương pháp tính TS. Ông Thanh Hải Thứ 7 (13g30)
1 Seminar đại số 1 TS. Nguyễn Văn Thìn Đại số Thứ 7 (14g00)
2 Đại số đồng điều TS. Bùi Anh Tuấn Thứ 7 (8g00)
3 Lý thuyết nhóm tuyến tính PGS.TS. Mai Hoàng Biên Chủ nhật (8g00)
1 Giải tích đa trị PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh Toán ứng dụng Thứ 7 (8g30)
2 Seminar toán ứng dụng TS. Nguyễn Thị Thu Vân Chủ nhật (13g00)
3 Cơ học chất lỏng TS. Trịnh Anh Ngọc Chủ nhật (8g00)
1 Hình học nâng cao TS. Lê Bá Khánh Trình Toán ứng dụng - chuyên ngành Giáo dục toán học Thứ 7 (14g00)
2 Dạy toán bằng tiếng Anh TS. Tạ Thị Nguyệt Nga Chủ nhật (8g30)
3 Mô hình toán trong kinh tế PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh Thứ sáu (8g30)
4 Tổ hợp và ứng dụng TS. Nguyễn Viết Đông Thứ bảy (8g00)
1 Mô hình thống kê tuyến tính TS. Nguyễn Thị Mộng Ngọc Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Chủ nhật (8g00)
2 Thống kê tính toán TS. Nguyễn Đăng Minh Chủ nhật (13g00)
3 Thống kê phi tham số TS. Hoàng Văn Hà Thứ 7 (8g00)
1 Kỹ thuật xử lý dữ liệu TS. Nguyễn Thanh Bình Cơ sở toán cho tin học - chuyên ngành Khoa học dữ liệu Chủ nhật (14g00)
2 Học sâu trong xử lý ảnh TS. Huỳnh Thế Đăng Thứ 7 (9g30)

 


Học phần 3: Triết học


THỜI KHÓA BIỂU HỌC HỌC PHẦN 2 LỚP CAO HỌC KHÓA 30/2020

Thời gian học: 12/4/2021 đến 29/4/2021: học chuyên môn
30/4/2021 - 03/5/2021 : Nghỉ lễ
04/5/2021 đến 26/6/202: học chuyên môn
11/7/2021 đến 23/7/2021: thi kết thúc học phần

STT Tên môn học Số HV Số TC GV giảng dạy Chuyên ngành Ngày học
1 Giải tích thực 6 4 GS.TS Đặng Đức Trọng Toán giải tích Thứ 5 (13g30)
2 Phương trình đạo hàm riêng 6 4 TS. Bùi Lê Trọng Thanh Từ 12/4/2021 đến 29/4/2021: Thứ 4 (7g30)
Từ 04/5/2021 đến kết thúc: Thứ 2 (7g30)
3 Phương pháp nghiên cứu khoa học 6 2 GS.TS. Bùi Xuân Hải (20t)
PGS.TS. Mai Hoàng Biên (10t)
Thứ 7 (14g00)
4 Mô hình hóa thống kê 6 4 TS. Nguyễn Thị Mộng Ngọc Thứ 6 (8g00)
1 Đại số tính toán 14 4 TS. Lê Văn Luyện Đại số Thứ 7 (8g00)
2 Đại số giao hoán 14 4 TS. Trần Ngọc Hội Chủ nhật (8g00)
3 Phương pháp nghiên cứu khoa học 14 2 GS.TS. Bùi Xuân Hải (20t)
PGS.TS. Mai Hoàng Biên (10t)
Thứ 7 (14g00)
1 Phương trình đạo hàm riêng 12 4 TS. Bùi Lê Trọng Thanh Toán ứng dụng Từ 12/4/2021 đến 29/4/2021: Thứ 4 (7g30)
Từ 04/5/2021 đến kết thúc: Thứ 2 (7g30)
2 Phương pháp nghiên cứu khoa học 12 2 GS.TS. Bùi Xuân Hải (20t)
PGS.TS. Mai Hoàng Biên (10t)
Thứ 7 (14g00)
3 Lập trình tính toán số cho các bài toán ứng dụng 12 4 TS. Vũ Đỗ Huy Cường Thứ 4 (15g00)
4 Mô hình hóa thống kê 12 4 TS. Nguyễn Thị Mộng Ngọc Thứ 6 (8g00)
5 Giải tích lồi 12 4 TS. Võ Sĩ Trọng Long Thứ 7 (8g00)
1 Phương pháp nghiên cứu khoa học 14 2 GS.TS. Bùi Xuân Hải (20t)
PGS.TS. Mai Hoàng Biên (10t)
Toán ứng dụng - Giáo dục toán học Thứ 7 (14g00)
2 Những đề tài đại chúng trong toán học hiện đại 14 3 TS. Trần Nam Dũng Chủ nhật (7g30)
3 Dạy toán bằng tiếng anh 14 3 TS. Tạ Thị Nguyệt Nga Thứ 7 (8g30)
4 Mô hình hóa thống kê 14 3 TS. Nguyễn Thị Mộng Ngọc Thứ 6 (8g00)
1 Mô hình hóa thống kê 3 4 TS. Nguyễn Thị Mộng Ngọc Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Thứ 6 (8g00)
2 Thống kê nhiều chiều 3 4 TS. Nguyễn Thị Mộng Ngọc Thứ 5 (13g00)
3 Thống kê Bayes 3 4 TS. Phạm Hoàng Uyên Thứ 7 (8g00)
4 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 2 GS.TS. Bùi Xuân Hải (20t)
PGS.TS. Mai Hoàng Biên (10t)
Thứ 7 (14g00)
1 Phân tích và dự báo chuỗi dữ liệu thời gian 41 4 TS. Nguyễn Tấn Trung Cơ sở toán cho tin học - chuyên ngành Khoa học dữ liệu Chủ nhật (14g00)
2 Biểu diễn tri thức và ứng dụng 41 4 TS. Nguyễn Đình Hiển Thứ 7 (9g30)
3 Khai phá dữ liệu nâng cao 41 4 TS. Trần Anh Tuấn (A) Thứ 7 (18g00)

Lịch học cao học, học phần 5 Khóa 2019 và học phần 1 Khóa 2020

Thời gian học: 21/12/2020 đến 30/01/2021 (6 tuần): học chuyên môn

01/02/2021 đến 20/02/2021: Nghỉ Tết Nguyên Đán
21/02/2021 đến 30/3/2021 (4 tuần): học chuyên môn
29/3/2021 đến 09/4/2021: thi kết thúc học phần

Thông báo chính thức và các điều chỉnh xem ở trang web của Phòng đào tạo sau đại học.

Học phần 5 Khóa 2019

Tên môn học GV giảng dạy Chuyên ngành Ngày học Phòng học
Giải tích trên đa tạp TS. Huỳnh Quang Vũ Toán giải tích Thứ 4 (8g30) F303
Phương pháp số trong tối ưu TS. Nguyễn Thị Thu Vân   Thứ 6 (8g30) B43
Phương pháp giảng dạy tích cực TS. Đỗ Thị Hoài Thư
ThS. Nguyễn Thị Huyền
  Thứ 7 (8g00) B43
Đại số đường đi Leavitt TS. Trịnh Thanh Đèo Đại số Thứ 7 (8g00) F302
Lý thuyết biểu diễn nhóm hữu hạn TS. Trần Ngọc Hội   Thứ 7 (14g00) F302
Seminar đại số 2 TS. Nguyễn Kim Ngọc   Chủ nhật (8g00) F302
Thuật toán tối ưu PGS.TS Nguyễn Lê Hoàng Anh Toán ứng dụng Thứ 7 (9g30) F303
Giáo dục định hướng STEM (Hủy) GS.TS Đặng Đức Trọng
ThS. Phan Nguyễn Ái Nhi
Toán ứng dụng - Giáo dục toán học Thứ 6 (12g30) + Thứ 7 (18g00) E302
Seminar giáo dục toán học TS. Nguyễn Viết Đông   Thứ 7 (7g30) H2.2
Thuật toán tối ưu PGS.TS Nguyễn Lê Hoàng Anh   Thứ 7 (9g30) F303

Học phần 1 Khóa 2020

Tên môn học GV giảng dạy Chuyên ngành Ngày học Phòng học
Giải tích hàm nâng cao PGS.TS Đinh Ngọc Thanh Toán giải tích Chủ nhật (13g30) B11A
Đại số tuyến tính nâng cao TS. Lê Văn Hợp   Chủ nhật (8g00) B37
Giải tích trên đa tạp TS. Huỳnh Quang Vũ   Thứ 4 (8g30) F303
Phương pháp số trong tối ưu TS. Nguyễn Thị Thu Vân   Thứ 5 (17g30) F302
Phương pháp giảng dạy tích cực TS. Đỗ Thị Hoài Thư
ThS. Nguyễn Thị Huyền
  Thứ 7 (8g00) B43
Giải tích hàm nâng cao PGS.TS Đinh Ngọc Thanh Đại số Chủ nhật (13g30) B11A
Đại số tuyến tính nâng cao TS. Lê Văn Hợp   Chủ nhật (8g00) B37
Lý thuyết vành TS. Nguyễn Văn Thìn   Thứ 7 (14g00) H2.3
Giải tích hàm nâng cao PGS.TS Đinh Ngọc Thanh Toán ứng dụng Chủ nhật (13g30) B11A
Giải tích số TS. Trịnh Anh Ngọc   Thứ 7 (13g30) F202
Quá trình ngẫu nhiên TS. Lê Thị Xuân Mai   Thứ 5 (8g00) F302
Quy hoạch phi tuyến TS. Nguyễn Minh Tùng   Thứ 7 (8g00)  
Phương pháp giảng dạy tích cực TS. Đỗ Thị Hoài Thư
ThS. Nguyễn Thị Huyền
Toán ứng dụng - Giáo dục toán học Thứ 7 (8g00) B43
Giải tích hàm nâng cao PGS.TS Đinh Ngọc Thanh   Chủ nhật (13g30) B11A
Giải tích số TS. Trịnh Anh Ngọc   Thứ 7 (13g30) F202
Giáo dục định hướng STEM (Hủy) GS.TS Đặng Đức Trọng
ThS. Phan Nguyễn Ái Nhi
  Thứ 6 (12g30) + Thứ 7 (18g00) E302
Đại số tuyến tính nâng cao TS. Lê Văn Hợp   Chủ nhật (8g00) B37
Giải tích hàm nâng cao PGS.TS Đinh Ngọc Thanh Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Chủ nhật (12g30) B11A
Quá trình ngẫu nhiên TS. Lê Thị Xuân Mai   Thứ 5 (8g00) F302
Lý thuyết xác suất nâng cao GS.TS Đặng Đức Trọng   Thứ 7 (12g30)  
Lý thuyết thống kê toán nâng cao PGS.TS Nguyễn Bác Văn   Thứ 3 (9g00) H2.3
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên PGS.TS Đinh Điền Cơ sở toán cho tin học - chuyên ngành Khoa học dữ liệu Thứ 4 (18g00) F304
Máy học nâng cao TS. Huỳnh Thế Đăng   Thứ 7 (9g30) H2.1
Phương pháp nghiên cứu khoa học TS. Nguyễn Thanh Bình   Thứ 7 (13g00) E402
Mô hình hoá thống kê TS. Nguyễn Thị Mộng Ngọc   Chủ nhật (8g00) E302