Quy định về việc tuyển chọn sinh viên vào chương trình cử nhân tài năng

Quy định về việc tuyển chọn sinh viên đại học hệ chính quy vào chương trình đào tạo cử nhân tài năng (CNTN) của Trường ĐH KHTN, ban hành ngày 7/11/2019, áp dụng cho sinh viên khóa tuyển 2018 về sau.

Quy định này có một số điểm đáng chú ý sau.

- Điều kiện tiếp tục chương trình CNTN: điểm trung bình từ 7 trở lên ở mỗi học kì; phòng đào tạo xóa tên các sinh viên không đạt trước khi bắt đầu học kỳ kế tiếp; Khoa có thể xem xét trường hợp điểm trung bình từ đầu khóa học từ 7 trở lên.
- Xét tuyển bổ sung vào chương trình CNTN: xét mỗi học kỳ, lần cuối vào cuối năm thứ hai.
- Để được cấp bằng tốt nghiệp CNTN sinh viên phải tốt nghiệp trong 4 năm, trừ các trường hợp ngoại lệ xét cụ thể.

Cập nhật 16/2/2020: Khoa Toán - Tin học áp dụng quy định trên từ Học kì 2 năm học 2019-2020, không áp dụng cho Học kì 1 năm học này. Do đó danh sách sinh viên tham gia chương trình tài năng không thay đổi trong năm học 2019-2020.