Thời gian học: 21/12/2020 đến 30/01/2021 (6 tuần): học chuyên môn
01/02/2021 đến 20/02/2021: Nghỉ Tết Nguyên Đán
21/02/2021 đến 30/3/2021 (4 tuần): học chuyên môn
29/3/2021 đến 09/4/2021: thi kết thúc học phần

Thông báo chính thức và các điều chỉnh xem ở trang web của Phòng đào tạo sau đại học.

Học phần 4 Khóa 2019

Tên môn học GV giảng dạy Chuyên ngành Ngày học Phòng học
Giải tích trên đa tạp TS. Huỳnh Quang Vũ Toán giải tích Thứ 4 (8g30) F303
Phương pháp số trong tối ưu TS. Nguyễn Thị Thu Vân   Thứ 6 (8g30) B43
Phương pháp giảng dạy tích cực TS. Đỗ Thị Hoài Thư
ThS. Nguyễn Thị Huyền
  Thứ 7 (8g00) B43
Đại số đường đi Leavitt TS. Trịnh Thanh Đèo Đại số Thứ 7 (8g00) F302
Lý thuyết biểu diễn nhóm hữu hạn TS. Trần Ngọc Hội   Thứ 7 (14g00) F302
Seminar đại số 2 TS. Nguyễn Kim Ngọc   Chủ nhật (8g00) F302
Thuật toán tối ưu PGS.TS Nguyễn Lê Hoàng Anh Toán ứng dụng Thứ 7 (9g30) F303
Giáo dục định hướng STEM (Hủy) GS.TS Đặng Đức Trọng
ThS. Phan Nguyễn Ái Nhi
Toán ứng dụng - Giáo dục toán học Thứ 6 (12g30) + Thứ 7 (18g00) E302
Seminar giáo dục toán học TS. Nguyễn Viết Đông   Thứ 7 (7g30) H2.2
Thuật toán tối ưu PGS.TS Nguyễn Lê Hoàng Anh   Thứ 7 (9g30) F303

 

Học phần 1 Khóa 2020

Tên môn học GV giảng dạy Chuyên ngành Ngày học Phòng học
Giải tích hàm nâng cao PGS.TS Đinh Ngọc Thanh Toán giải tích Chủ nhật (13g30) B11A
Đại số tuyến tính nâng cao TS. Lê Văn Hợp   Chủ nhật (8g00) B37
Giải tích trên đa tạp TS. Huỳnh Quang Vũ   Thứ 4 (8g30) F303
Phương pháp số trong tối ưu TS. Nguyễn Thị Thu Vân   Thứ 5 (17g30) F302
Phương pháp giảng dạy tích cực TS. Đỗ Thị Hoài Thư
ThS. Nguyễn Thị Huyền
  Thứ 7 (8g00) B43
Giải tích hàm nâng cao PGS.TS Đinh Ngọc Thanh Đại số Chủ nhật (13g30) B11A
Đại số tuyến tính nâng cao TS. Lê Văn Hợp   Chủ nhật (8g00) B37
Lý thuyết vành TS. Nguyễn Văn Thìn   Thứ 7 (14g00) H2.3
Giải tích hàm nâng cao PGS.TS Đinh Ngọc Thanh Toán ứng dụng Chủ nhật (13g30) B11A
Giải tích số TS. Trịnh Anh Ngọc   Thứ 7 (13g30) F202
Quá trình ngẫu nhiên TS. Lê Thị Xuân Mai   Thứ 5 (8g00) F302
Quy hoạch phi tuyến TS. Nguyễn Minh Tùng   Thứ 7 (8g00)  
Phương pháp giảng dạy tích cực TS. Đỗ Thị Hoài Thư
ThS. Nguyễn Thị Huyền
Toán ứng dụng - Giáo dục toán học Thứ 7 (8g00) B43
Giải tích hàm nâng cao PGS.TS Đinh Ngọc Thanh   Chủ nhật (13g30) B11A
Giải tích số TS. Trịnh Anh Ngọc   Thứ 7 (13g30) F202
Giáo dục định hướng STEM (Hủy) GS.TS Đặng Đức Trọng
ThS. Phan Nguyễn Ái Nhi
  Thứ 6 (12g30) + Thứ 7 (18g00) E302
Đại số tuyến tính nâng cao TS. Lê Văn Hợp   Chủ nhật (8g00) B37
Giải tích hàm nâng cao PGS.TS Đinh Ngọc Thanh Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Chủ nhật (12g30) B11A
Quá trình ngẫu nhiên TS. Lê Thị Xuân Mai   Thứ 5 (8g00) F302
Lý thuyết xác suất nâng cao GS.TS Đặng Đức Trọng   Thứ 7 (12g30)  
Lý thuyết thống kê toán nâng cao PGS.TS Nguyễn Bác Văn   Thứ 3 (9g00) H2.3
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên PGS.TS Đinh Điền Cơ sở toán cho tin học - chuyên ngành Khoa học dữ liệu Thứ 4 (18g00) F304
Máy học nâng cao TS. Huỳnh Thế Đăng   Thứ 7 (9g30) H2.1
Phương pháp nghiên cứu khoa học TS. Nguyễn Thanh Bình   Thứ 7 (13g00) E402
Mô hình hoá thống kê TS. Nguyễn Thị Mộng Ngọc   Chủ nhật (8g00) E302